kontakty
 
 
Ambulancie  pre deti a dorast
Bajzova 2
821 08 Bratislava
Ambulancia pre deti a dorast
Hlavná 209
900 41 Rovinka
telefón: 02/55568724 telefón: 02/45985619
 
Zubná ambulancia
Štefánikova 74
900 28 Ivanka pri Dunaji
 
telefón: 02/45943067